Waarschuwings- en Actua-berichten voor siertelers & groenvoorzieners
26/03/2024
Biopesticiden ter bestrijding van plagen en ziekten
25/03/2024
Folder ‘RFID-technologie in de boomkwekerij’
25/03/2024
Overzichtsposters erkende middelen, onmisbaar bij de keuze van het juiste middel
22/03/2024
IPM-checklist voor groenvoorziening
20/03/2024
Teeltkalender Biobloemen
19/03/2024
Presentaties Studiedag Azalea & Rhododendron 'Veenvervanging'
29/02/2024
Presentaties Studiedag Groenvoorziening 'Waterbeheer in natuurlijke groenzones'
22/02/2024
Presentaties Studiedag Boomkwekerij 'Gewasbescherming'
19/02/2024
Fytoproefweb: onderzoeksresultaten van gewasveiligheids- en efficiëntieproeven op sierplanten
30/01/2024
Website Enerpedia over hernieuwbare energie en energiebesparing
19/01/2024
Folder 'Alertseed: onderzoek naar de introductie van pathogene schimmels via coniferenzaden'
09/01/2024
Filmpje GroenGek(l)eurd & GreenSupport - Tournée Provinciale
17/11/2023
Presentaties navorming fytolicentie sportsector 'Bodemkwaliteit, het fundament van veerkrachtige sportterreinen'
24/10/2023
Presentaties bezoek demoplatform bos- en sierboomkwekerij 2023
20/10/2023
Infofiches 'Omgaan met bodemkwaliteit tijdens ontwerp, aanleg en beheer van natuurlijke tuinen'
13/10/2023
Presentaties studiedag 'Biostimulanten' voor tuinaannemers
10/10/2023
Presentaties Studiedag PCS 'Klimaat en water'
28/09/2023
Proefverslag combinatieteelten bij biobloemen
19/09/2023
Jaarverslag Praktijkcentra Plant 2022
11/09/2023
Infoborden '2-in-1 filter voor stikstof- en fosforverwijdering' en 'Tweetrapsrietveld'
03/08/2023
Presentaties Proefveldbezoek Biobloemen
27/07/2023
Webtool IPM: beheersmaatregelen voor gewasbeschermingsproblemen
04/07/2023
Infofiches IPM: preventie, monitoring, niet-chemische en chemische bestrijding
04/07/2023
Presentaties bezoek demoplatform bos- en sierboomkwekerij 2023
30/06/2023
Presentaties Studiedag Potplanten
29/06/2023
Brochure 'Consumentgericht produceren, verhoog je rentabiliteit met het Design Thinking proces'
27/06/2023
Alternatief assortiment voor groenvormen
27/06/2023
Presentaties mini symposium bio-onderzoek
27/06/2023
Presentaties demodagen 'IPM in de sierteelt'
22/06/2023
Presentaties lerend netwerkmoment 'Assortiment in natuurlijke tuinen'
13/06/2023
Presentatie slotwebinar 'NuReDrain 2.0: stikstof en fosfor filteren uit landbouwwater'
08/06/2023
Presentatie cursus 'Herkennen van plagen en nuttigen in de glassierteelt'
24/05/2023
Presentaties Studiedag Groenvoorziening 'Bouwstenen voor een duurzame groenvoorziening'
20/02/2023
Presentaties Studiedag Boomkwekerij 2023
17/02/2023
Presentaties Demomoment 'RFID in de boomkwekerij'
17/02/2023
Presentaties Studiedag Azalea & Rhododendron 2023
16/02/2023
Infofiches Atmo-Flor: bewaartechnologieën voor behoud van kwaliteit doorheen de sierteeltketen
17/01/2023
Referentiecentrum 'Sierteelt in meerlagen'
17/01/2023
Filmpje Smart Farming technieken in de boomkwekerij - Tournée Provinciale
22/12/2022
Artikels en posters Atmo-Flor: bewaartechnologieën voor behoud van kwaliteit doorheen de sierteeltketen
13/12/2022
Presentaties studienamiddagen IPM 'On the road'
12/12/2022
Presentaties opleiding 'Bodemkwaliteit als basis voor natuurlijke tuinen'
01/12/2022
Banner: Sierteelt schakelt niveau hoger
28/11/2022
Presentaties webinar 'NuReDrain 2.0: NuReDrain to the rescue'
24/11/2022
Filmpje Innovatieve plaagbeheersing in de sierteelt - Tournée Provinciale
21/11/2022
Presentaties Vergadering VTG vzw
26/10/2022
Website 'OiRA Sierteelt', tool voor risicoanalyse
14/10/2022
Presentaties bezoek demoproefplatform bos- en sierboomkwekerij 2022
11/10/2022
Website 'GroenGek(l)eurd', het kwaliteitslabel voor tuinaannemers
05/10/2022
Infofiches biobloemen met tips voor het telen en verzorgen van biobloemen
26/09/2022
Presentaties studiedag PCS 'Bodemverbeteraars en veenalternatieven in de sierteelt'
22/09/2022
Brochures 'Bio-optimaal siertelen, duurzame en bioactieve veenvervangers en bodemverbeteraars'
21/09/2022
Presentaties navorming fytolicentie 'Duurzaam omgaan met ziekten en plagen in sportgrasvelden'
15/09/2022
Filmpje 'Tips van siertelers: welke biocontrolemiddelen, bodemverbeteraars en veenvervangers gebruik je best?'
12/09/2022
Presentaties demomoment landschapsintegratie en klimaatadaptieve maatregelen
30/08/2022
Poster SmartGreen: meerlagenteelt
01/08/2022
Poster belichten in de sierteelt
01/08/2022
Presentaties Minisymposium bio-onderzoek 2022
14/07/2022
Banner: samen naar een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw
24/06/2022
Presentaties Studiedag Glassierteelt: Energie
23/06/2022
Brochure 'Groen, vol van water - Technische gids voor efficiënt waterbeheer in groenzones'
17/06/2022
Filmpje Compostgebruik in de boomkwekerij
15/06/2022
Presentaties Studiedag 'Naar een efficiënt waterbeheer met groenzones'
14/06/2022
Infozuil ecosysteemdiensten PCS, Floraliën 2022
03/06/2022
Infofiche 'Wat je moet weten over bijenvriendelijke rozen'
31/05/2022
Presentaties workshop Week van de Bij: Biodiverse tuin, planten voor een bijenrestaurant
29/05/2022
Sortiment boomkwekerij op PCS
24/05/2022
Jaarverslagen Praktijkonderzoek PCS
02/05/2022
Brochure 'Wateropslag en het first flush systeem'
28/04/2022
Presentaties Studiedag Azalea en Rhododendron 2022
03/03/2022
Presentaties Studiedag Boomkwekerij 2022
18/02/2022
Brochure 'Water in de tuin'
08/02/2022
Presentaties webinar 'Ethyleen, vriend of vijand?'
03/02/2022
Proefverslag 'Verruimen afzetperiode bij biobloemen door maatregelen op het veld en aanpassingen aan het assortiment'
27/01/2022
Presentaties digitale studiedag 'Certificatie in de sierteeltsector'
21/01/2022
Filmpjes Bio4safe met onderzoeksresultaten
20/12/2021
Presentaties Studiedag Groenvoorziening 'Preventie en beheer van invasieve exoten, ziekten en plagen'
16/12/2021
Presentaties digitale studiedag Fytolicentie 'On the road' gaat online
08/12/2021
Presentaties Studiedag Potchrysanten 2021
07/12/2021
Presentaties Bio4safe-slotwebinar 'Biostimulanten en sensoren voor duurzame gewasproductie'
16/11/2021
Website Nutriman: nutriëntenmanagement en -hergebruik
19/10/2021
Filmpje tuinprogramma 'Van droom tot tuin': geïntegreerde gewasbescherming
11/10/2021
Presentaties Studiedag Potplanten
07/10/2021
Infofiche beukenbladziekte
05/10/2021
Presentaties Seminarie ‘More Green Cities for Europe’
24/09/2021
Filmpje Klimaatgezond groen: waterbeheer in groenzones - Tournée Provinciale
17/09/2021
Presentaties Slotconferentie Nutriman 'Nutriëntenrecuperatie'
16/09/2021
Presentaties Studiedag PCS 'Proefveldbezoek voor de sierteelt- en groensector'
09/09/2021
Presentaties Studiedag 'Certificering in de ecologische sierteelt- en groensector'
07/09/2021
Filmpje Bio4safe: samenwerken aan de sierteeltsector van morgen - Tournée Provinciale
20/08/2021
Website Groeistof: netwerk voor ecologische professionals
20/07/2021
Brochure 'Groen, vol van water - Inspiratiegids waterbeheer in groenzones'
25/06/2021
Presentaties Minisymposium bio-onderzoek 2021
23/06/2021
Infoborden bij demo’s over efficiënt waterbeheer in Oost-Vlaamse gemeentes
22/06/2021
Presentaties NuReDrain slotconferentie: stikstof en fosfor verwijderen uit landbouwwater
01/06/2021
Presentaties digitale studienamiddag openbaar groen 'Groene steden en gemeenten in natuurlijk evenwicht'
19/05/2021
Presentaties Webinar Groeistof 'Bloembollen: ecologisch of biologisch?'
06/05/2021
Webplatform voor quarantaine organismen
23/04/2021
Cursus 'Plantschadelijke quarantaine organismen'
20/04/2021
Brochure ‘Preventie, monitoring en beheersing van wolluis'
25/03/2021
Presentaties Studiedag Azalea en Rhododendron 2021
25/02/2021
Presentaties webinar 'Sensoren en biostimulanten inzetten voor een betere gewasproductie'
18/02/2021
Presentaties Studiedag Boomkwekerij 2021
12/02/2021
Proefverslag 'Invloed van een beredeneerde irrigatie op de kwaliteit en houdbaarheid van biobloemen'
04/02/2021
Presentaties webinar Circulaire meststoffen en bodemverbeteraars: van innovatie naar praktijk
14/01/2021
Filmpje Green Deal Natuurlijke Tuinen - Tournée Provinciale
28/12/2020
Brochure zeewiergebaseerde biostimulanten
18/12/2020
Filmpje biostimulanten en plantsensoren in de tuinbouwsector van morgen - de impact van Bio4safe - YouTube
17/12/2020
Database Biostimulanten
17/12/2020
Artikels biobloemen: kleur van op het bioveld tot bij de consument
14/12/2020
Presentaties Studiedag Groenvoorziening: bodemverbetering omzetten naar plantkwaliteit
10/12/2020
Presentaties Studiedag Potchrysanten 2020
08/12/2020
Artikels NuReDrain: verwijdering van nutriënten uit drainwater
30/11/2020
Presentaties Digitale Studiedag Wolluis
12/11/2020
Presentaties NuReDrain Webinars: Filters voor fosfor- en stikstofverwijdering uit drainwater
02/10/2020
Presentatie kick-off event WonderWalls
01/10/2020
Presentaties Studiedag PCS 'Weerbaarheid in crisissituaties'
17/09/2020
Presentaties Studiedag Biodiversiteit voor groenvoorziening - Merksplas
15/09/2020
Poster '10 most wanted quarantaine organismen'
11/09/2020
Presentaties Studiedag Biodiversiteit voor sierteelt open lucht - Begijnendijk
10/09/2020
Presentaties Studiedag Biodiversiteit voor groenvoorziening - Hasselt
08/09/2020
Filmpje Smart Growers event op Brightlands Campus te Venlo
03/09/2020
Infofiches van plantschadelijke organismen in België
28/08/2020
Brochure Sense-IT: sensortechnologie in de sierteeltsector
22/07/2020
Artikel Beware & Note: melding en detectie van plantschadelijke organismen
20/07/2020
Filmpje Biobloemen: teeltoptimalisatie en verruiming afzetperiode - Tournée Provinciale
09/07/2020
Artikels Bio4safe: water- en nutriëntenverbruik verminderen met biostimulanten en innovatieve meetsensoren
30/06/2020
Overzichtsposter certificaten in de sierteelt
01/06/2020
Handleiding 'Hoe bouw ik een Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)?' voor het filteren van nitraat uit spuistroom
28/05/2020
Poster SoilCom: duurzame bodems met kwaliteitscompost op maat
14/05/2020
Invulformulier voor advies en stalenonderzoek bij het Waarschuwingssysteem
13/05/2020
Poster Smart Growers: Smart Farming in boomkwekerij
23/04/2020
Presentaties Studiedag Azalea & Rhododendron 2020
19/02/2020
Presentaties netwerkmoment groeistof voor professionals uit de ecologische groensector
18/02/2020
Presentaties vervolmakingsopleiding fytolicentie voor verkooppersoneel van tuincentra
17/02/2020
Presentaties Studiedag Boomkwekerij 2020
14/02/2020
Presentaties nascholing fytolicentie perkplanten en potchrysanten
06/02/2020
Presentaties nascholing fytolicentie voor Bloemistengilde Plantaria
05/02/2020
Presentaties demonamiddag je eigen mobiele waterzuivering?
30/01/2020
Veldgids natuurlijke vijanden, ontwikkeling en kenmerken
21/01/2020
Website Smart Growers: Smart Farming in land- en tuinbouw
14/01/2020
Website Waterportaal
11/01/2020
Presentaties Studienamiddagen Fytolicentie 'On the road'
11/12/2019
Presentaties studiedag duurzame bemesting in de vollegrondssierteelt
05/12/2019
Presentaties Studienamiddag Fytolicentie 'On the road' - Geel
04/12/2019
Presentaties Studiedag Groenvoorziening 2019
26/11/2019
Flyer Waarnemings- en Waarschuwingssysteem voor ziekten en plagen
25/11/2019
Infofiches quarantaine organismen in de boomkwekerijsector
29/10/2019
Presentaties studiedag plantenpaspoorten met beursmoment
23/10/2019
Filmpje Onderzoek voor biobloementeelt - Plattelandspret
03/09/2019
Filmpje Interreg-project NuReDrain - Plattelandspret
02/09/2019
Website gevelgroen.be: praktische ondersteuningstool voor groene wanden in Vlaanderen
31/08/2019
Filmpje biostimulanten en het Bio4safe project - YouTube
13/05/2019
Banner SmartGreen: big data en eco-innovatief energieverbruik
08/04/2019
Website SOS Buxusmot: plaagbeheersing in tuinen
01/04/2019
Filmpje biostimulanten - Plattelandspret
01/04/2019
Brochures en rapporten Green-Air: luchtzuiverende planten
01/04/2019
Brochure monitoring, identificatie en controle van mijten
15/03/2019
Posters en infofiches mijten herkennen
15/03/2019
Website SoilCom over compost op maat voor een duurzame bodem
01/02/2019
Brochure aanbod Oost-Vlaamse proefcentra en Provincie Oost-Vlaanderen
28/01/2019
Brochure en poster duurzame bemesting in vollegrondssierteelt
14/01/2019
Presentaties studiedag LED-belichting in de tuinbouw
07/12/2018
Posters LED-belichting in de tuinbouw
07/12/2018
Banner en poster Bio4safe: biostimulanten en innovatieve meetsensoren
28/11/2018
Fiches en sleutel voor het herkennen en beheersen van wolluissoorten
06/11/2018
Presentaties Studiedag Functioneel groen
18/09/2018
Brochure kostprijsberekening en rentabiliteit in de sierteelt
06/08/2018
Presentaties Studienamiddag Green-Air
12/06/2018
Presentaties studieavond licht als gewasbeschermingsmiddel
24/05/2018
Filmpje 'PCS Ziekten en Plagen' app - Plattelandspret
14/05/2018
Fertigatiebijbel Fertinnowa: 125 fertigatie- en irrigatietoepassingen in de tuinbouw
02/04/2018
Demonstratiefilmpje NuReDrain toont filtersystemen voor verwijdering van stikstof en fosfor uit spuistroom - Interreg
28/02/2018
Demonstratiefilmpje 'NuReDrain test filtersystemen voor fosforverwijdering op gedraineerde velden'
28/02/2018
Banner NuReDrain: filtersystemen voor een duurzame land- en tuinbouw
02/02/2018
Infofiches plagen en ziekten in de glastuinbouw
04/12/2017
'PCS Ziekten en Plagen' app: herken zelf parasieten en nuttigen op de plant
01/12/2017
Presentaties bedrijfsbezoeken LED-topbelichting in de praktijk
17/10/2017
Website SmartGreen: big data en eco-innovatief energieverbruik
01/09/2017
Presentaties bezoek demoproef antiverdampingsmiddelen bij weefselteeltplanten en stekken
30/03/2017
Website NuReDrain: verwijdering en recuperatie van nutriënten uit drainwater
01/03/2017
Innovatiegids onkruidwerende afdekmaterialen voor een duurzame containerteelt
06/02/2017
Presentaties bedrijfsbezoek LED-topbelichting in de praktijk
31/01/2017
Posters plagen herkennen in de glastuinbouw
18/01/2017
Brochure monitoring van plagen en nuttigen in de glastuinbouw
18/01/2017
Infofiches bedrijfshygiëne: reiniging en ontsmetting serres
31/12/2016
Presentaties Workshop Plantenfysiologie - 4 jaar onderzoek inzetten op je sierteeltbedrijf
27/10/2016
Webpagina MAP-man met bemestingstips voor betere waterkwaliteit in Vlaanderen
17/07/2016
Informatiefiches plantencombinaties
02/03/2016
Ledenlogo W&W voor leden van het Waarschuwingssysteem
30/01/2016
Resultaten sortimentsvergelijkingen
30/10/2015
Innovatiegids zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!
01/06/2015
Presentaties Workshop Plantenfysiologie - vertakking
20/01/2015
Brochure zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel + instructieblad biofilter
05/01/2015
Infofiches plantenfysiologie: plantontwikkeling stimuleren
02/10/2014
Brochure, checklist en poster geïntegreerde gewasbescherming (IPM) in de sierteelt
07/04/2014
Presentaties Workshop Plantenfysiologie - bloemkleur en bladpigmentatie
03/04/2014
Infofiches kleurmeting van bloem en blad
03/04/2014
Wetenschappelijke publicaties Kennisplatform Plantenfysiologie
01/01/2014
Presentaties Workshop Plantenfysiologie - beworteling bij jongplanten
10/10/2013
Presentaties Workshop Plantenfysiologie - post-harvest kwaliteit in de tuinbouw
15/04/2013
Artikels Kennisplatform Plantenfysiologie
15/10/2012
Brochure alternatieven voor invasieven
02/01/2012
Brochure duurzame groenvoorziening
06/06/2011
Brochure inventarisatie van ziekten en plagen op roos (Rosa)
01/04/2008